• slide

    Polder Wassenaar
    Kokkels in de polder

  • slide

    Polder Wassenaar
    Onderzoek naar kokkel- en zeewierteelt

Polder Wassenaar

De ontstaansgeschiedenis van het kokkelteeltproject

Omdat mechanisch kokkels oogsten in de Waddenzee sinds de jaren '90 niet meer is toegestaan, wordt dit sindsdien handmatig gedaan. De opbrengsten daarvan zijn echter relatief klein, terwijl de vraag - onder andere uit Spanje - groot is. Initiatiefnemers van het kokkelteelproject willen daarom onderzoeken of binnendijkse kokkelteelt met gebruik van de natuurlijke getijdewerking mogelijk is.

Om praktijkkennis op te doen, is onder andere een locatie nodig waar tijdelijk op reële schaal kan worden geëxperimenteerd. Aangezien Staatsbosbeheer en andere partijen al langer voornemens hebben om Polder Wassenaar om te vormen naar een zilt gebied, vormt deze polder een geschikte locatie voor de pilot. Daarnaast lijkt de polder door zijn 'dubbele dijk' sterk op andere gebieden langs de Noordelijke kust. Dankzij de samenwerking met o.a. het Waddenfonds en de provincies Noord-Holland en Groningen is het mogelijk het project daadwerkelijk te realiseren. 

Lees meer

de situatie na afloop van het kokkelteeltproject

Na afloop van het kokkelteelproject wordt het gebied volgens de plannen van Staatsbosbeheer ingericht als brak natuurgebied voor diverse doeleinden. Bij de huidige inrichting van het gebied ten behoeve van het kokkelveld (in het zuidoostelijke deel) is al rekening gehouden met de uiteindelijk gewenste natuurlijke inrichting.

Het ingelaten zeewater blijft gedurende het project gescheiden van het brakwatersysteem. Na afloop van het project wordt er geen zeewater meer binnengelaten. De bestaande hevel wordt dan uitsluitend nog gebruikt om - indien nodig - water uit de polder af te voeren naar zee. Na het opruimen van het kokkelveld is de natuurontwikkeling hierdoor met geringe ingrepen te realiseren.

Lees meer

Project Partners

- Het project wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord Holland, Provincie Groningen
- Projectmanagement: Zilt Proefbedrijf
- Aannemer: Boskalis
- Technisch advies: HB Advies en Smit Engineering

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Boskalis

Boskalis

HB

HB

Provincie Groningen

Provincie Groningen