NieuwsBlijf op de hoogte

Texel als bakermat voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur in Noord Nederland: winst voor ecologie en economie

Polder Wassenaar ook gebruikt voor onderzoeken naar zeegras en zeewierteelt

Groeiende vraag naar geschikte testlocatie

Tussentijds rapport NIOZ gereed

Doorstart kokkelproef wordt overwogen

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods