Kokkels Onderzoek naar kokkelkweek

Het is verboden om mechanisch op kokkels te vissen in de Waddenzee, wegens de grote kans op schade aan de zeebodem. Daarom wordt er alleen nog maar handmatig op kokkels gevist. Echter, de vraag naar kokkels vanuit de markt is vele malen hoger dan het aanbod. De hoeveelheid handmatig te oogsten kokkels kan nauwelijks verhoogd worden. Stichting Zilte Zones wil onderzoeken of kokkels tussendijks kunnen worden opgekweekt, zodat er aan de grote vraag wereldwijd voldaan kan worden.  

Een tussendijks gebied is geen stukje open zee. Dit betekent dat het water zich dus ook anders gedraagt. Zo kan het zijn dat er niet genoeg voedsel in het water zit, er kan te veel slib naar binnen komen en het kan zelfs zo zijn dat de kokkels zoveel zuurstof verbruiken dat ze stikken.

Metingen en monitoring
Op al deze en andere vragen proberen we antwoord te vinden door de zestien zogenaamde race ways (stroomgoten) te vullen met kokkels en mogelijke factoren die de groei van deze diertjes kunnen beïnvloeden. Door dagelijkse metingen en monitoring kunnen wij de groei bepalen van kokkels en zo ook de economische waarde bepalen van een dergelijke teelt. 

Wij zijn de eersten in de wereld die dit uitproberen. Vanzelfsprekend hebben we veel vragen. Daarom worden er tests uitgevoerd om het concept marktklaar te maken. In deze tests zullen wij kijken wat voor aquacultuur mogelijk is en hoe deze aan kan sluiten bij huidige marktvragen om zo een exploitabel systeem te creëren wat ook voor de toekomst perspectief biedt voor onze kustgebieden.

Geslaagde proef
We hebben het experiment zoals we voor ogen hadden volledig kunnen afronden. Het laboratorium van het NIOZ staat vol, nu wacht nog het rekenwerk. NIOZ onderzoekt in welke bak de kokkels het hardst groeiden en wat de overlevingskansen waren. We hadden vier verschillende doorstroomvolumes, waarmee we de voedselvoorziening in de vorm van algen varieerden. Eind van dit jaar kunnen we een uitspraak doen over wat de beste omstandigheden waren voor de kokkels in Polder Wassenaar.

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods