Slibonderzoekhet effect van slib op de kweek 

De Waddenzee is niet de meest heldere zee. Dit komt doordat rivieren in de loop der jaren heel veel slib hebben aangevoerd naar het gebied. Het maakt het Waddengebied daarbij ook uniek! 

Echter, voor het kweken van kokkels en zeewier kan de hoeveelheid slib een groot probleem vormen. Zo kan het in de kieuwen van de kokkels komen waardoor ze het voedsel uit het water niet goed kunnen filteren en mogelijk zelfs kunnen stikken. 

 

Het effect bepalen

Door proeven te doen met slib, zowel hier in Polder Wassenaar als onder gecontroleerde omstandigheden in het lab, kan worden bepaald wat het daadwerkelijke effect van dit slib op de kweek van zeewier en kokkels is en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn om ondervoeding en verstikking te vermijden.

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods