UITVOERINGStichting Zilte Zones

De projecten worden uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Zilte Zones, opgericht in 2014.

BESTUUR
Voorzitter van de Stichting is dhr. B. Verburg, penningmeester is dhr. H. Poortinga en secretaris is dhr. F. Hoekstra

FINANCIERING
Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland en Provincie Groningen. Ook dragen het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en het bedrijfsleven bij aan de financiering. 

SAMENWERKING EN REALISATIE
In het project wordt nauw samengewerkt met o.a. Staatsbosbeheer Texel, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) en Meromar Seafoods uit Harlingen.

De aanleg van de installatie is gerealiseerd door Boskalis, met directievoering door Adviesburo Marcel Uriot en technisch advies door HB Advies uit Alkmaar en Smit Engineering uit Den Hoorn.

UIT DE OPRICHTINGSAKTE:

ARTIKEL 2.1
De Stichting heeft tot doel het (doen) ontwikkelen en (doen) ondersteunen van projecten gericht op of verband houdend met nieuwe manieren van omgaan met klimaatverandering, bodemdaling en verzilting in de Waddenregio.

ARTIKEL 2.2
De Stichting wil dit doel onder meer bereiken door: 

  • a. onderzoek, voorlichting, advisering, begeleiding, het opzetten en uitvoeren van projecten, controle, kwaliteitsbewaking, bevorderen van contacten, uitwisselen van gegevens, ondersteuning van personen en organisaties die op dit terrein werkzaam zijn, en voorts al hetgeen met een en ander, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • b. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Contact

Project Partners

- Het project Brakke Parel wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meromar Seafoods

Meromar Seafoods