Wat gaan we doen?Kokkel- en zeewieronderzoek

Sinds de jaren ’90 is het verboden om mechanisch op kokkels te vissen in de Waddenzee, wegens de grote kans op schade aan de zeebodem. Sindsdien wordt er alleen nog maar handmatig op kokkels gevist. Echter, de vraag naar kokkels vanuit de markt is vele malen hoger dan het aanbod. De hoeveelheid handmatig te oogsten kokkels kan nauwelijks verhoogd worden. Er moet dus gezocht worden naar alternatieve bronnen. 

Stijging zeespiegel

Een andere problematiek die in het waddengebied speelt is de stijging van de zeespiegel. Als gevolg hiervan is nieuwe regelgeving ingevoerd waardoor een groot deel van de dijken niet meer aan de actuele eisen voldoet. Dit zorgt voor druk op de kust. Hiervoor moeten oplossingen gezocht worden. Daarnaast zorgt de zeespiegelstijging voor verzilting van de kustgebieden en dat bedreigt de agrarische functie van deze gebieden. Door de zeespiegelstijging wordt de kweldruk van zout zeewater binnendijks verhoogd en het zoute water komt binnendijks aan de oppervlakte. Resultaat: de boeren kunnen hun gewassen niet meer telen.

Project Polder Wassenaar

Met het project ‘Polder Wassenaar’ proberen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor deze problemen. Dit kan door te combineren. Het is natuurlijk mogelijk de dijken simpelweg te verhogen zodat ze weer voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen voor een ‘veilige dijk’, maar het verziltingsprobleem wordt hiermee niet verholpen.

Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van de zogenaamde restwaarde van een dijk waarbij door de aanleg van een kleinere dijk landinwaarts het achterland beter beschermd kan worden. Zoals u hebt kunnen zien op de locatie zelf is zo’n ‘dubbele dijk’- situatie reeds aanwezig op Texel: de Polder Wassenaar. 

Het water in met name het zuidelijk deel van de polder is sterk verzilt waardoor het te zout is voor reguliere landbouw, maar het is nog te zoet voor zoutwater-aquacultuur. Door de aanleg van een hevel, waardoor zeewater gecontroleerd in de polder kan worden gebracht, is er geschikt zoutwater beschikbaar en kan zoute aquacultuur wel uitgevoerd worden. Na afloop van het project blijft de hevel achter en zal worden gebruikt om overtollig water uit de polder af te voeren.

Uniek project

Wij zijn de eersten in de wereld die dit uitproberen. Vanzelfsprekend ontbreekt nog veel kennis en hebben we heel veel vragen. Daarom worden er tests uitgevoerd om het concept marktklaar te maken. In deze tests zullen wij kijken wat voor aquacultuur mogelijk is en hoe deze aan kan sluiten bij huidige marktvragen om zo een exploitabel systeem te creëren wat ook voor de toekomst perspectief biedt voor onze kustgebieden.

Contact

Project Partners

- Het project wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord Holland, Provincie Groningen
- Projectmanagement: Zilt Proefbedrijf
- Aannemer: Boskalis
- Technisch advies: HB Advies en Smit Engineering

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Boskalis

Boskalis

HB

HB

Provincie Groningen

Provincie Groningen