NatuurdoelenNa afloop van het project

Na afloop van het kokkelteeltproject, slibonderzoek en zeewieronderzoek wordt het gebied ingericht als brak natuurgebied voor diverse doeleinden. 

Inrichting na afloop 

De inrichting van dit gebied gebeurt volgens de plannen van Staatsbosbeheer. Omdat er bij de huidige inrichting al rekening gehouden is met de uiteindelijk gewenste natuurlijke bestemming, is de natuurontwikkeling na afloop van het project met geringe ingrepen te realiseren. 

Natuurdoelen

De natuurdoelen zijn zoete natuur aan de duinkant van de polder en brakke natuur in de zuidoostelijke hoek met daartussen een overgangszone. Het eindresultaat zal  versterking van de zilte natuur zijn met daarbij een ideaal broedgebied voor strandbroeders. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, kunnen op termijn bijdragen aan natuurontwikkeling in combinatie met de noodzakelijke kustverdediging in Groningen en Friesland. De ontwikkeling van de natuur start in de loop van 2020. 

Project Partners

- Het project wordt uitgevoerd door Stichting Zilte Zones
- Samenwerkingsverband met: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Koninklijk Nederlands instituut voor onderzoek der zee (NIOZ), Meromar Seafoods en Staatsbosbeheer
- Mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, Provincie Noord Holland, Provincie Groningen
- Projectmanagement: Zilt Proefbedrijf
- Aannemer: Boskalis
- Technisch advies: HB Advies en Smit Engineering

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Waddenfonds

Waddenfonds

Boskalis

Boskalis

HB

HB

Provincie Groningen

Provincie Groningen